MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI / радио на BVI, когато кандидатствате за регистрация на флаг на BVI. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио на BVI MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • От нас се изисква доказателство за собственост, копие от паспорт, документи за регистрация на кораба, лиценз за радиостанция, списък на оборудването за безопасност, сертификат за застраховка, радиокомуникационно оборудване, лиценз за радиооператор.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани