SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu MMSI/radio licencu za BVI kada se prijavite za registraciju zastave BVI. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti BVI MMSI radio licencu. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Od nas se traži da imamo dokaz o vlasništvu, kopiju pasoša, dokumente o registraciji plovila, dozvolu za radio stanicu, listu sigurnosne opreme, potvrdu o osiguranju, radio komunikacionu opremu, licencu radio operatera.

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan