MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu BVI MMSI / Rádiovú licenciu pri žiadosti o registráciu vlajky BVI. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť BVI MMSI rádiovú licenciu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Sme povinní mať doklad o vlastníctve, kópiu pasu, registračné dokumenty plavidla, licenciu rádiovej stanice, zoznam bezpečnostných zariadení, osvedčenie o poistení, rádiokomunikačné zariadenie, licenciu rádiového operátora.

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení