MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Každá loď musí mít ze zákona na palubě platnou licenci MMSI / Radio. Při žádosti o registraci vlajky BVI můžeme zajistit vaši licenci BVI MMSI / Radio. Licence MMSI pokrývá VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a přiděluje čísla potřebná pro správnou funkci.

  • Pro naše klienty můžeme zajistit BVI MMSI rádiovou licenci. Cena je £135,- v kombinaci s jakoukoliv registrací vlajky nebo £175,-, pokud si ji objednáte samostatně.

Požadované dokumenty:
  • Jsme povinni mít doklad o vlastnictví, kopii pasu, doklady o registraci plavidla, licenci radiostanice, seznam bezpečnostního vybavení, osvědčení o pojištění, radiokomunikační zařízení, licenci radiooperátora.

ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ!

Zůstaňte ve spojení